katalog W3c
Zaloguj
Hasło
Przyjaciele
Psychologia
http://schizoidalny-schizoid.blogspot.com/

Osobowość schizoidalna - blog

690  views
OpisPamiętnik prowadzony przez osobę chorą na schizoidalne zaburzenie osobowości. Zawiera wspomnienia z dzieciństwa, refleksje na temat kontatów z rówieśnikami, tematy egzystencjalne, opinie o podejmowanych terapiach i inne. prawdziwe opowiadania tworzone przez osobę, która ma zdiagnozowaną schizoidalne zaburzenie osobowości. Brak bliskich związków, preferowanie zajęć samotniczych, niewielkie zainteresowanie doświadczeniami erotycznymi z innymi ludźmi, anhedonia, brak bliskich przyjaciół lub powierników innych niż bezpośredni krewni, wrażenie bycia obojętnym na pochwały czy krytyki wygłaszane przez innych, chłód uczuciowy, spłaszczonej uczuciowości. W przypadku gdy co najmniej część powyższych punktów możesz przypisać sobie, to byćmoże również masz osobowość schizoidalną.
Słowa kluczoweosobowość schizoidalna,schizoidalne zaburzenie osobowości
arrow_leftarrow_right