katalog W3c
Zaloguj
Hasło
Przyjaciele
Rzeczoznawcy / Wycena
http://www.bagnicka.pl

Wycena nieruchomości Kraków

1328  views
OpisW dzisiejszych czasach dzięki rzeczoznawcy majątkowemu można perfekcyjnie i sprawnie ustalić ceny rynkowe nieruchomości oraz poznać systemy ich powstawania. Dzięki trudnej i długiej nauce przyszły rzeczoznawca zdobywa odpowiednie wykształcenie, które odzwierciedlają jego wiarygodność. Każdy rzeczoznawca powinien mieć wiedzę z zakresu zarządzania, prawa majątkowego oraz wyceny nieruchomości. Do jego głównej funkcji należy określenie wartości nieruchomości wraz z jego prawami, do których należą prawa zobowiązujące i rzeczowe. Jego zadaniem jest także określenie szkód finansowych. Wartość nieruchomości powinna być zgodna z cenami występującymi na rynku. W sytuacji wyrządzenia szkód wyznacza on wartość odtworzeniową. Jest on także pomocny przy ocenie sytuacji hipotecznej. Pomaga on inwestorom chcącym przebudować, lub rozbudować dane nieruchomości. W tym przypadku zajmuje się utworzeniem kosztorysu odnośnie planu odtworzenia danej nieruchomości zgodnie z planem inwestycyjnym. Do jego zadań należy także odtworzenie kosztów zalesienia, obiektów kulturowych oraz upraw rolnych. Rzeczoznawca musi posiadać: -wyższe wykształcenie kierunkowe minimum tytuł magistra, jednak często zdarza się mieć wymagane studia podyplomowe, które spełniają określony program. - udokumentowaną praktykę zawodową trwającą na dzień dzisiejszy 12 miesięcy, musi być ona rozpoczęta po ukończeniu studiów - często wymagana jest opinia innych rzeczoznawców, najlepiej jeśli taka osoba należy do stowarzyszenia rzeczoznawców - przynależność do izby zawodowej - zaliczenie egzaminu - niekaralność pełnienie funkcji rzeczoznawcy łączy się nieżadko z podjęciem pewnych zobowiązań np. funkcja biegłego sądowego co wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Do rzeczoznawcy często zwracają się ludzie w sytuacjach kryzysowych, przez co często ta praca jest związana się ze stresem. Od jego oceny zależne jest często ludzkie życie. Potocznie słowo rzeczoznawca określa eksperta, lub specjalistę pełniącego funkcję doradczą. Do jego zadań należy wykonywanie opini prawnych, budowlanych, ekonomicznych, a także w sprawach spornych.
Słowa kluczowewycena działki kraków, wycena nieruchomości kraków, wycena domu kraków, wycena działki krzeszowice, wycena nieruchomości
arrow_leftarrow_right